اطلاعیه 9 - تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1399/08/15

با توجه به مشکل پیش آمده جهت شیوع ویروس کرونا ،تاریخ برگزاری کنفرانس  به مدت 1 ماه تمدید و کنفرانس برگزار خواهد گردید . تاریخ ها به شکل زیر می باشند .

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 بهمن ماه 1399

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) :12بهمن ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 27 بهمن ماه 1399