اطلاعیه 9 - تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1399/08/15

 به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، تاریخ برگزاری کنفرانس تمدید شد.

 

تاریخ برگزاری همایش :

22 اسفند ماه  1399

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

10 اسفند ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

 12 اسفند ماه 1399